fbpx

Termeni si Conditii

Termeni și Condiții

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, datorita unor evenimente care nu sunt sub controlul ei, are obligatia sa informeze Turistul cu cel putin 15 zile inaintea plecarii. 2. Agenția poate să modifice prețul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de la furnizorii de servicii cazare si /sau transport, ale redevențelor şi ale taxelor aferente, serviciilor de aterizare, debarcare / îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.In situatia de supra rezervare (overbo- oking) a unui hotel, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropia- ta, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de supra rezervare(overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a cerere despagubiri suplimentare. 3. In cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călăto- servicii (dupa caz) si deasemenea trebuie sa i se confirme, in scris, preluarea rec 8. Turistul ajuns la destinatie este obligat sa sesizeze toate greselile si necon- cordantele fata de serviciile comandate imediat dupa constatarea lor, pe loc, in scris, atat reprezentantului local al Agentiei, cat si direct prestatorului local de lamatiilor. Reclamatiile ulterioare nu vor fi luate in considerare. In cazul in care Turistul nu poate face aceasta sesizare intr-o limba de circulatie internationala, o va face in limba romana si o va data, urmand ca reprezentantul local al Agentiei sa-i trimita acesteia documentul prin fax/e-mail, iar dupa traducere, Agentia il va trimite la reprezentantii sai locali, pentru a fi solutionat. 9. Majoritatea unitatilor de cazare au introdus (si au impus pe plan international) sistemul ca turistului sa i se solicite la check-in un card de credit (pe care pot bloca o anumita suma) sau o suma cash, ca o garantie de plata a serviciilor suplimentare neacoperite de voucher, ce pot fi achizitionate in unitatea respectiva (consumatie restaurant, room-service, servicii SPA, etc.). Turistul este obligat sa verifice cu atentie nota de plata inaintea semnarii acesteia si sa nu accepte sub nici o forma plata unor taxe si servicii deja specificate in voucher, orice reclamatie ulterioara nu va fi luata in consideratie. Suma blocata pe acest card, ca si perioada in care se face deblocarea ei, depinde de politica unitatii de cazare respective, iar Agentia nu poate fi facuta in nici un fel responsabila de acest lucru.
riei turistice fără majorarea prețului,respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz despăgubirea pentru serviciile neprestate . 4. Agenția este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri: a) cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului; b) cand neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar întârzieri în traficul mijloacelor de transport,etc) 5. Agenția are obligația să furnizeze în scris turistului,înaintea datei plecării,următoarele informații:a) orarele, locurile escale- lor şi legăturile, precum şi după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract; b) denumirea, sediul / adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanței locale a organizatorului şi / sau a detailistului ori în lipsa acesteia, un număr de apel de urgență care să îi permită contractarea organizatorului şi / sau a detailistului .Locurile in avion sunt desemnate aleatoriu si poate fi nespecificat intrucat check-inul se face automat.Locurile in autocar se desemneaza in functie de data inscrierii si a achitarii avansului pachetului turistic. c) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la V. Renunţări, penalizări, despăgubiri. 1. În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenției penalizări după cum urmează: a) 20 % din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării; b) 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face in intervalul 16-30 de zile calendaristice înainte de data plecării; c) 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face într-un inter- val mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare. In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte. d) Pentru rezervarile cu early booking sumele incasate nu se restituie, nu se accepta anulari , modificari de nume si de perioada. 2. Pentru biletele de odihnă şi / sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare con- trasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizației sindicale . 3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reține toate taxele achitate de Agenție prestatorilor direcți, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autoritățile di n țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu aceasta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli. locul cazării copilului. 5. Penalizările echivalente cu prețul contractului se aplică şi în cazul în care 6.Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urma- toarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera . 7. Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este este cea atribuita oficial de catre ministerele de resort ale tarilor respective si ca atare, respecta normativele turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniță de către poliția de frontieră. 6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenția la care a achitat serviciile, în caz contrar, cerererea de renunțare nu este luată în considerare . 7. Agenția va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectarea a obligațiilor din contract. locale. Agentia nu poate fi facuta responsabila de standardele sau de atribuirea necorespunzatoare a numarului de stele
acestor clasificari VI. Reclamaţii 8. Distribuirea camerelor la hotel se face la receptie si orice problema legata de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre Turist direct la receptie, asistat dupa caz, fie de reprezentantul local al Agentiei, fie telefonic la numarul de urgente. 9. Specificatiile suplimentare mentionate de Turist (pat matrimonial, camere de fumatori/nefumatori, balcon, etc.), sunt mentionate in rezervare si pe vouchere, insa acestea depind de disponibilitatea din momentul in care se face check-in la hotel, iar acordarea lor nu poate fi garantata.
1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sezizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficiențele constatate la fața locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agenției, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului) inainte de terminarea programului. Reclamațiile făcute după terminarea sejurului nu pot fi identificate şi deci nu pot fi luate în considerare. 2. Atât Agenția, cat şi prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. In cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este IV. Drepturile şi obligaţiile turistului 1.În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplineşte toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligația de a anunța în soluționată parțial, turistul va depune la sediul Agenției o reclamație în scris, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la încheierea călătoriei. Agenția urmeaza ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului, in scris, raspunsul. scris Agenția cu cel puțin 5 zile înaintea datei de plecare. In acest caz Agenția reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt con- tract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, care implica sau nu mijlocul de transport cu avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor, sau daca sistemul de rezervari permite acest lucru (exemple de sisteme rezervari: Dertour, Amadeus, Tui, Neckerman, etc). Turistul VII. Asigurări medicale şi de bagaje
1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilității sau a falimentului Agenției la So- cietatea de Asigurare OMNIASIG, nr polita Seria I, nr.48096, Str. Aleea Alexandru, nr.51, sector 1, Bucuresti, tel : 021/ 405 7420, fax: 021/ 3114490. care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
2. Asiguratorul are obligația de a plăti despăgubirea pe baza documentelor justificative, în condițiile prezentei polițe de asigurare; despăgubirea se face în moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice. 2. În cazul sejururilor de odihnă şi / sau de tratament, turistul are obligatia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în stațiunile de pe litoral, cazarea se va face la ora 18:00 a zileide intrare şi se termină la ora 12:00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi / sau de tratament; în stațiunile din țară, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12:00 a zilei de intrare şi se termină cel tarziu la ora 12:00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet. 3. În cazul în care plata de către turist a serviciilor contractate cu agenția de tu- rism a fost făcută în lei, despăgubirea se actualizează în funcție de rata inflației. 4. În cazul în care turistul solicită de la asigurat rambursarea sumelor achitate şi/ sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justifica- tive mentionate la punctul 5 către asigurat prin scrisoare recomandată cu con- firmare de primire. Turistul are obligația să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor 3. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenție a sumelor plătite. achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. 4. Turistul este obligat să comunice Agenției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiințării prevăzute la cap.III pct.l, hotărârea sa de a opta pt: a) rezilierea contractului fără plata penalităților, sau b) acceptarea noilor condiții ale contractului. 5. Turistul are obligația de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată asiguratului privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 4.1. În cazul în care turistul reziliază contractul intrucat preturile 3. stabilite in contract sunt majorate cu peste 10% sau Agenția anu- lează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: a) să accepte la acelaşi preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echiv- alentă sau superioară, propus de Agenție; b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenție, cu rambursarea imediată a diferenței de preț; c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului . 4.2. În toate cazurile menționate turistul are dreptul să solicite Agenției şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care; a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menționat în contract, iar Agenția a informat turistul cu cel puțin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării. b) anularea s-a datorat unui caz de forță majoră (circumstanțe imprevizibile independente de voința celui care le invocă şi ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene); c) anularea s-a făcut din vina turistului. 5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii aceasta echivalează cu rezilierea con- tractului, cu aplicarea penalităților legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract. 6. Turistul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție. 7. Turistul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi / sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.
11. Prin semnarea prezentului contract, turistul/pelerinul îşi dă acordul asupra condițiilor de asigurare şi semnează că a primit un exemplar al broşurii Mondial Assistance cu privire la condițiile generale ale asigurărilor. VIII. Documentele ce constituie anexă la contract sunt: voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, după caz, în cazul acțiunilor turistice.
IX. Dispoziţii finale 1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare câte unul pentru fiecare parte. 2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în con- formitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea pre- vederilor Ordonantei Guvernului nr. 107 /1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, REPUBLICATA. 3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine infor- matiile prevazute de art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107 /1999, REPUBLICATA. 4. Agentia nu raspunde în cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 5. Conform reglementarilor în vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urma- toarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor, sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat, adultul care-i insoteste, în cazul in care aces- ta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera. 6. Conducatorul de grup isi rezerva dreptul de a modifica programul în functie de anumite situatii obiective ce pot interveni in timpul excursiei. 7. Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare din program este cea atribuita de oficialitatile de resort din tarile ce vor fi vizitate conform standardelor proprii; 8. Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup. 9. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); in momentul sosirii la hotel solici- tati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. 10. Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure. 11. Asezarea in autocar se face începând cu bancheta a doua, in ordinea inscrie- rilor, cu 24/h inainte de plecarea in pelerinaj. 12. Îmbarcarea si debarcarea pelerinilor se face numai din locul de unde turistul/pelerinul a fost imbarcat pentru plecarea in pelerinaj.
X.Consimtamantul turistului pentru transmiterea datelor Cine suntem? Denumirea societații care vă solicită consimțâmantul pentru utilizarea datelor dumneavoastră, în scopurile rezervarilor, este: S.C. IMPERIAL SM TRAVEL . S.R.L. Str. Vasile Conta, Nr.8, Bloc O 6, Scara B, Etaj 1, Ap.2, Piatra-Neamt, Jud.Neamt. Datele dumneavoastră vor fi folosite exclusiv în scopul efectuării: rezervării de cazare / transport / închiriere mașină / transferurui terestre Ce vom face cu datele dumneavoastră? Datele dumneavoastră vor fi transmise către agenția de turism S.C. IMPERIAL SM TRAVEL S.R.L. și furnizorilor de servicii aferente scopurilor menționate mai sus. De asemenea, S.C. IMPERIAL SM TRAVEL S.R.L. poate furniza datele dumneav- oastră cu caracter personal altor companii afiliate sau cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în scopurile specificate aici. Datele dumneavoastră ar mai putea fi transmise organelor de poliție, parchet, instanțe judecătorești sau altor instituții care exercită autoritatea de stat, în măsura în care au atribuții legale în sensul primirii unor astfel de date și în strictă concordanță cu preved- erile legale aplicabile. Datele dumneavoastră nu vor face obiectul unui proces decizional individual automatizat care să producă efecte juridice asupra dumneavoastră.
Transfer internațional de date Dacă este necesar pentru realizarea scopurilor specificate aici, datele dumneavoastră pot fi transmise și unor furnizori de ser- vicii localizați în afara Spațiului Economic European și prin urmare în afara ariei de aplicabilitate a Regulamentului EU 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Astfel de transferuri vor fi efectuate, doar pentru scopurile specificate în acest formular, însă posibil în lipsa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și a unor garanții adecvate. În situațiile în care este posibil, vor fi solicitate furnizorilor de servicii localizați în afara Spațiului Economic European și angajamente de păstrare a confidențialității și protecție a datelor, dar fără a exista vreo certitudine cu privire la însușirea acestor angaja- mente de către aceștia. Vă rugăm să aveți în vedere că, prin citirea si/sau semnarea unui consimțământ, cand veti face o rezervare la una din agentiile S.C. IMPERIAL SM TRAVEL S.R.L., sau pe website-ul www.imperialsmtravel.ro vă exprimați și acordul expres cu privire la transmiterea și prelucrarea datelor dumneavoastră în afara Spațiului Economic European, în condițiile specificate în acest document.
Retragerea consimțământului Vă puteți retrage consimțământul oricând, adresându-vă în scris către noi, la adresa noastră indicată în acest document, la adresa de email: [email protected]
Durata de păstrare a datelor dumneavoastra. Vom pastră datele dumneavoastră timp de 2 ani de la data furnizării lor către noi.
6. Documentele justificative constau în principal în:a) contractul de comercial- izare a pachetului de servicii turistice; b) confirmările de primire precizate la pct. 3 si 4; c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, or- dine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. 7. Prin plata despăgubirii şi în limita acesteia asigurătorul se subrogă în toate Drepturile dumneavoastră
Aveți dreptul legal de acces la datele pe care ni le furnizați, precum și dreptul de a ne solicita rectificarea acestora sau restricționarea prelucrării. De asemenea, aveți dreptul legal de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea au- tomată, inclusiv crearea de profiluri. Aveți dreptul legal la portabilitatea datelor și dreptul legal de a ne solicita ștergerea acestora. drepturile turistului împotriva asiguratului şi este mandatat să folosească toate mijloacele legale pentru executarea silită a asiguratului. 8. Asigurătorul are dreptul de a suspenda prezenta poliță de asigurare în oricare dintre următoarele cazuri: – suspendarea de către autoritatea competentă a licenței de turism aferente asiguratului; – nerespectarea obligațiilor asumate de asigurat prin prezenta poliță de asigurare.Asigurătorul este răspunzător în continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate înainte de data suspendării. Facultativ, turistul are Dreptul de a vă plânge
Dacă aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, conform instrucțiunilor aflate pe website-ul acestei instituții www.dataprotection.ro, sau direct la adresa acesteia: Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România
9. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare medicala si de bagaj (care acopera accidente sau îmbolnaviri imprevizibile şi asigurarea de bagaj standard), în baza condițiilor de asigurare, in afara politelor Am citit și am înțeles informațiile furnizate în acest document și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele așa cum se specifică în acesta. de asigurare oferite de agentie. 10. Pentru pachetele de pelerinaj care au incluse in desfasurarea programului asigurare de calatorie ,aceasta asigurare se încheie turistilor si este asigurare de tip CLASIC* şi este încheiată la Mondial Assistance Asigurari de calatorie şi acoperă costuri de spitalizare, costuri suplimentare, asigurarea bagajelor de calatorie, accident, asigurarea de raspundere civila private pentru calatorii evenimente de tip CLASIC* conform brosurii Mondial Assistance Asigurari de calatorie.